آیا هما روی شانه خصوصی‌سازی می‌نشیند؟

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی می‌بایست بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. شرکت هما قدیمی‌ترین و بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران، سالیان سال است که در اختیار دولت بوده و با وجود ضرر و زیان فراوان همچنان به بخش خصوصی واگذار نشده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید