بورس محل تلاقی ایده و سرمایه

در دنیای کسب‌وکارهای نوپا، همه چیز از یک طرح و ایده آغاز می‌شود؛ اما به نتیجه رسیدن آن نیاز به بازیگران جدیدی از جنس سرمایه‌گذار دارد. پیدا کردن سرمایه‌گذار برای طرح‌های جدید شاید یکی از چالش‌‌های کسب‌وکارها باشد.

به همین خاطر دولتی‌هایی که با این موضوع‌ درگیر هستند، در همین مورد به بحث نشستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید