دانلود ویدیو

تغییرات پوشش بیمه‌های درمانی

چند ماهی بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تعیین سقف معین پوشش بیمه‌ای در طول سال به گوش می‌رسید. وزارت بهداشت این سقف ارائه خدمات بیمه‌ای را در دل راهنما‌های بالینی به سازمان‌های بیمه‌ای تکلیف کرده است.


این مطلب را به اشتراک بگذارید