دانلود ویدیو

حمل‌ونقل همگانی ریلی، یگانه عامل اثرگذار بر فقر

زندگی شهری در ایران با دو بحران قابلیت زندگی و قابلیت جابجایی روبرو است. برای عبور از این بحران‌ها نیازمند تغییر نگرش‌ها نسبت به حمل‌و‌نقل عمومی و توسعه شهری هستیم.

عباس آخوندی وزیر مسکن شهرسازی در سومین همایش توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی، درباره اهمیت حمل‌و‌نقل ریلی و لزوم توجه به آ‌ن سخنرانی کرد. وی در سخنان خود به طولانی بود مسیر سازندگی اشاره کرد و گفت تازه در ابتدای راه هستیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید