خانه‌تکانی بزرگ در خودروهای حمل بار شهری

امسال حدود سه برابر بیشتر نسبت به سال ۱۳۹۵، از خانواده خودروهای حمل بار شهری جدا می‌شوند. اسقاط حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو از جمله مصوبه‌های دولت است که به کاهش مصرف سوخت و پاکیزگی هوا کمک می‌کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید