دانلود ویدیو

خصوصی‌سازی: خوابی که بد تعبیر شد

خصوصی‌سازی یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کند و باعث رشد و ترقی آن شود.

در سال ۸۴ قرار شد باتوجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم در قالب بخش‌خصوصی بنگاه‌های دولتی را در اختیار بگیرند، دولت کوچک و اقتصاد چابک شود.

حال با گذشت ۱۲ سال چقدر این امر محقق شده است؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید