خانوار ایرانی چه میزان هزینه و درآمد دارد؟

نمایشی از دخل‌وخرج خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۶

در این ویدئوگرافیک تجارت‌نیوز می‌تواند جزئیاتی از دخل و خرج خانوار ایرانی در سال گذشته را مشاهده کنید. این آمار برگرفته از اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند