علیرضا عبدالله‌زاده، کارشناس اقتصادی پاسخ می‌دهد:

در ایران چه کسانی فقیر تلقی می‌شوند؟

۲۸ مرداد , ۱۳۹۷
علیرضا جعفری

فقر در ایران به چه معناست و چه کسانی در ایران فقیر تلقی می‌شوند؟ علیرضا عبدالله‌زاده، کارشناس اقتصادی در این ویدئوی تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ می‌دهد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند