صنایع اشتغال‌زا کوچک و متوسط

بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و نیمی از جمعیت شاغل، در این صنایع مشغول به کار هستند. توجه به این حوزه باعث ایجاد دو میلیون شغل می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید