گفتگوی تصویری تجارت‌نیوز با عضو اتاق تهران:

مقصر خاموشی‌ها سازمان برنامه است

۱۸ مرداد , ۱۳۹۷
علیرضا جعفری

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این ویدئوی 100 ثانیه‌ای تجارت‌نیوز درباره خاموشی‌های اخیر توضیحات قابل توجهی می‌دهد و پیشنهاد تبادل برق با برخی کشورها را مطرح می‌کند.
وی می‌گوید: مقصر خاموشی‌ها سازمان برنامه است و اگر این سازمان اجازه می‌داد پول قبض برق پرداخت شده توسط مردم مستقیم به حساب وزارت نیرو واریز می‌شد شاهد خاموشی‌ها نبودیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند