دو عضو شورای رقابت پاسخ می‌‍‌دهند:

نابه‌سامانی اخیر بازار خودرو ناشی از چیست؟

علیرضا جعفری

ابراهیم بهادرانی و محسن بهرامی ارض اقدس، دو عضو شورای رقابت در این ویدئوی تجارت‌نیوز توضیح می‌دهند که چرا اخیرا در بازار خودرو قیمت‌ها نوسان قابل توجهی داشته‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند