هفته‌ای جالب در بورس تهران

در هفته اول مردادماه اتفاق جالبی در بورس تهران رخ داد. با شرکت دانشجویان نخبه رشته اقتصاد، مسابقه‌ای برگزار شد که در شرایط واقعی در بازار سرمایه به رقابت بپردازند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید