چوب‌خط دولت روزبه‌روز پرتر می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش ۸۰۰ هزار میلیاردی دولت خبر داد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید