دانلود ویدیو
اکونومیست این هفته چه موضوعاتی را بررسی کرد:

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست پانزده دسامبر

اکونومیست برای تازه‌ترین شماره خود که در پانزدهم دسامبر منتشر شده، دو سرمقاله در نظر گرفته است. در سرمقاله نسخه بریتانیا به مسئله برگزیت و در سرمقاله نسخه جهانی به خطر افزایش نابرابری به دنبال رشد شرکت‌های خانوادگی در جهان می‌پردازد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید