۱۰ معیار بررسی «فضای کسب‌وکار»

شاخص فضای کسب‌وکار (Doing Business)  از سال ۲۰۰۴ و توسط بانک جهانی منتشر می‌شود. در حال حاضر فضای کسب‌وکار ۱۹۰ کشور جهان، توسط موسسه IFC بررسی می‌شود که نتایج آن به صورت سالانه منتشر می‌شود.

این شاخص شامل ۱۰ معیار و زیرشاخص است که موانع و محدودیت‌های موجود در یک اقتصاد را امتیازدهی می‌کند. بانک جهانی با جمع‌بندی امتیازات هر زیرشاخص، رتبه و جایگاه هر کشور را مشخص می‌کند. 

هم‌اکنون شاخص مذکور برای سال ۲۰۱۷ نیز منتشر شده است، که کشور ایران در جایگاه ۱۲۰ جهان قرار گرفته است. 

تحلیل شرایط کسب‌وکار ایران با توجه به این شاخص، در لینک زیر قابل دسترس است: 

در ویدئو، ۱۰ معیار مورد نظر بانک‌ جهانی برای اندازه‌گیری شاخص کسب‌وکار معرفی می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید