در سه ماهه سال جاری 50 هزار شغل در کشور ریزش داشته است

حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: در حالی‌که هدف‌گذاری این بوده که در سال ۹۷، بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود، آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که در سه ماهه سال جاری ۵۰ هزار مورد ریزش شغل و کاهش اشتغال داشتیم.