آخرین قیمت دلار تا پیش از امروز ۱۹ فروردین چقدر بود؟

روز چهارشنبه اسکناس امریکایی ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشت. آخرین قیمت دلار تا پیش از امروز ۱۹ فروردین چقدر بود؟