تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

اطلاعیه جدید درباره مسکن ملی / به بافت‌های فرسوده چقدر وام می‌رسد؟

اطلاعیه جدید درباره مسکن ملی / به بافت‌های فرسوده چقدر وام می‌رسد؟

در جدیدترین اطلاعیه از مسکن ملی میزان تسهیلات برای بافت‌های فرسوده به ترتیب در کلان‌شهر‌ها و هر واحد مسکن تولید شده مبلغ ۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها مبلغ ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دومین اطلاعیه در خصوص طرح مسکن ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی در سامانه‌ای طرح اقدام ملی تولید مسکن با عنوان «ثبت نام بافت فرسوده» منتشر شده است.

در این اطلاعیه آمده که ثبت نام متقاضیان تسهیلات بانکی در بافت‌های فرسوده شهری، در حال حاضر با مراجعه به آدرس http://facility.udrc.ir امکان‌پذیر است.

در متنی که در سایت مذکور آمده، توضیح داده شده که میزان تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت ارزان قیمت به ترتیب در کلان‌شهر‌ها و هر واحد مسکن تولید شده مبلغ ۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها مبلغ ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. حداکثر دوره مشارکت در تسهیلات ساخت ۳۰ ماه و حداکثر دوران ودیعه اسکان موقت تا ۳۰ ماه و طبق مقررات داخلی بانک مسکن است.

در ادامه این اطلاعیه آمده میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت با نرخ سود پنجاه درصد(۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر برای متقاضیان نوسازی مسکن و محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی به ترتیب در کلانشهرها ۲۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

در پایان این اطلاعیه پروژه‌های مشمول این تسهیلات این طور توضیح داده است:

۱- تمامی پروژه‌های نوسازی مسکن که بر اساس طرح بهسازی و نوسازی مصوب استان در محلات هدف بازآفرینی شهری موفق به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری می‌شوند.

۲- پروژه‌های ویژه جابجایی و اسکان ساکنین محلات هدف که به تأیید شرکت بازآفرینی شهری ایران رسیده و یا می‌رسند.

۳- پروژه‌های خارج از محدوده مصوب که به منظور معوض املاک واقع در محدوده مصوب که با تأیید شرکت بازآفرینی شهری ساخته می‌شوند.

تبصره ۱ : موارد استثناء به تشخیص هیأت اجرایی استان / مدیرکل راه و شهرسازی استان و پس از تأیید شرکت بازآفرینی شهری مشمول پرداخت تسهیلات است.

تبصره ۲ : ملاک تعداد تسهیلات پرداختی به پروژه‌های مندرج در بندهای فوق، تعداد واحدهای مندرج در پروانه ساختمانی اولیه صادره توسط شهرداری می‌باشد.

تبصره ۳ : در صورت وجود تقاضا و محدودیت در سهمیه استان، اولویت‌های پرداخت تسهیلات در سطح استان به شرح ذیل می‌باشد:

اولویت ۱- توسعه‌گرانی که نوسازی محلات هدف را در قالب طرح بهسازی و نوسازی محله در دستور کار خود قرار داده اند.

اولویت ۲- پروژه‌های تجمیعی که تعداد واحدهای تولید شده آن بیش از ۱۰واحد مسکونی باشد.اولویت ۲٫ پروژه‌های تجمیعی که تعداد واحدهای تولید شده آن بیش از ۱۰واحد مسکونی باشد.

اولویت ۳- سایر پروژه‌های تجمیعی

اولویت ۴- در صورت نبود متقاضی در قالب اولویت‌های بالا، سایر پروژه‌های نوسازی موضوع این بند، قابل معرفی به بانک هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند