تولید اتوبوس کاهش یافت

خردادماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۴۶.۱ درصد کاهش یافت.

تولید اتوبوس کاهش یافت

در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۴۱ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۷۶ دستگاه رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز،خردادماه امسال تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نزولی بوده و از هشت دستگاه در خردادماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز کاهش یافته و از ۱۰۰ دستگاه در خردادماه سال گذشته به ۷۵ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۳۲ دستگاه در خرداد‌ماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش یافت.

تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از یک دستگاه در خرداد‌ماه سال گذشته به صفر رسید.

 

منبع:ایسنا


این مطلب را به اشتراک بگذارید