کارنامه ناموفق دولت در مسکن مهر

کارنامه ناموفق دولت در مسکن مهر

اگر چه در دولت یازدهم بیش از ۷۰۰هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده و بر این اساس عملکردی ۵۳ درصدی را تا کنون به خود اختصاص داده اما عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات مسکن مهر حاکی از موفقیت تنها ۱۵ درصدی و ۴۱ درصدی در تکمیل واحدها است. براساس گزارش منتشر شده از سوی

اگر چه در دولت یازدهم بیش از ۷۰۰هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده و بر این اساس عملکردی ۵۳ درصدی را تا کنون به خود اختصاص داده اما عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات مسکن مهر حاکی از موفقیت تنها ۱۵ درصدی و ۴۱ درصدی در تکمیل واحدها است. براساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر طرح مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات عملکرد سه ساله پروژه‌های مسکن مهر در کشور در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم ارقامی از جمله ۷۰۸،۷۲۳ واحد در بخش افتتاح، ۷۷۲،۵۲۰ واحد در بخش تحویل و عملکردی ۵۳ درصدی را در حوزه عملکرد دولت یازدهم نسبت به کل تحویل واحدها از ابتدای آغاز طرح مسکن تا کنون را به خود اختصاص می‌دهد.
این آمار را نمی توان جزء موفقیت دولت یازدهم عنوان کرد چرا که با گذشت سه سال از عمر دولت هنوز پرونده پروژه مسکن مهر که گفته شده بود سال ۹۴ بسته خواهد شد بسته نشده است.
در تکمیل و افتتاح واحدها نیز عملکرد دولت یازدهم ۴۱ درصد و در تحویل واحدها ۵۳ درصد موفق بوده است.یعنی از یک میلیون و ۷۱۸ هزار و ۹۲۴ واحد مسکونی در دولت یازدهم ۷۰۸ هزار و ۷۲۳ واحد تکمیل و از یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۴۳۹ واحد مسکونی ۷۷۲ هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی تحویل شده است.
نکته جالب این است که ضعیف ترین عملکرد دولت یازدهم مربوط به پرداخت تسهیلات تنها با ۱۵ درصد،پایانکار ۳۶ درصد و صورتمجلس تفکیکی ۴۱ درصد است.
در پرداخت تسهیلات مسکن مهر در دولت یازدهم از ۴۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان تنها ۷ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
یکی از دلایل عدم تحویل واحدهای مسکن مهر نبود خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر است که باعث شده تا تکمیل و بسته شدن پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ را هم در هاله ای از ابهام قرار دهد.
به گزارش فارس،در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر به دلیل نبود خدمات زیربنایی مسکن مهر واگذار نمی شوند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند