کدام کشورها بیشتر بر محتوای تروریستی کلیک می‌کنند؟

بیشترین کلیک‌ها بر روی محتواهای تروریستی از داخل کشور ترکیه انجام شده است.

کدام کشورها بیشتر بر محتوای تروریستی کلیک می‌کنند؟

علیرضا یوسف‌لاوی: سال‌هاست که دنیا با بحران افراط گرایی دینی مواجه است. در این میان بسیاری از مردم برای آگاهی از آموزه‌ها و اندیشه‌های موجود در این جریان‌های افراطی اقدام به تحقیق و مطالعه می‌کنند. در زیر تعداد بیشترین کلیک‌های مردم عادی برخی کشورها بر محتوای تروریستی نشان داده شده است:


این مطلب را به اشتراک بگذارید