برچسب:

سامانه سنا

33 مطلب

قیمت دلار در اولین معامله چهارشنبه 24 مرداد

قیمت دلار در سنا؛ خرید 8080، فروش 8000

اعلام روزانه نرخ ارز در سامانه سنا