از سوی جهانگیری صورت گرفت:

ابلاغ مصوبه افزایش سقف امتیازات سازمان مالیاتی و بهزیستی

اسحاق جهانگیری مصوبه هیات وزیران درباره رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد پیرامون افزایش سقف امتیازات شغلی را ابلاغ کرد.

ابلاغ مصوبه افزایش سقف امتیازات سازمان مالیاتی و بهزیستی

معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد پیرامون افزایش سقف حداکثر امتیازات را ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور؛ مصوبه هیات وزیران درباره رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد پیرامون افزایش سقف امتیازات شغلی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است، هیات وزیران در جلسه ۳۰ خرداد ۹۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد، سازمان امور مالیاتی و سازمان بهزیستی موظفند، ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد تصویب‌نامه مورد اشاره را رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوبه مربوط مجاز است.

 

منبع: فارس


این مطلب را به اشتراک بگذارید