روند فزاینده میزان اشتغال زنان در بازار کار

هرم اشتغال دوره 60 ساله از 1335 تا 1395 نشان می‌دهد که زنان بیش از 3 میلیون و 360 هزار شغل در کشور را تصاحب کرده‌اند که این رقم نسبت به 60 سال گذشته روند رو به رشد دارد.

روند فزاینده میزان اشتغال زنان در بازار کار

بررسی میزان اشتغال ایجاد شده در دوره ۶۰ ساله از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که روند ورود زنان به بازار کار همواره رو به رشد بوده است، به طوری که در سال ۱۳۳۵ میزان اشتغال زنان ۵۷ هزار و ۳۳۵ نفر بود که این میزان با در نظر گرفتن رشد جمعیتی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۳ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۲۸ نفر رسیده است. همچنین طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران میزان اشتغال مردان نیز از رقم ۵ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۳۱ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۱۹ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۴۶۰ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال ۱۳۸۵ اشتغال مردان ۱۷ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۵۲۱ نفر بوده است که این میزان در سال ۹۰ به ۱۷ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۳۱۷ نفر رسیده است یعنی اشتغال ایجاد شده در این دوره پنج ساله حدود ۱۴۰ هزار نفر بوده است.

مستندات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که زنان در دوره سال ۸۵ تا ۹۰ با کاهش سهم ۷۰ هزار نفری در بازار کار مواجه شده‌اند و در واقع اشتغال خالص در این دوره میان زنان منفی بود. همچنین در دوره ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵، ۶۴۷ هزار و ۹۷۱ نفر از زنان با روند رو به رشد اشتغال خالص مواجه بودند که در این دوره یک میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۴۳ نفر به اشتغال خالص مردان اضافه شدند.
این گزارش نشان می‌دهد، در دوره ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ زنان و مردان بیشترین اشتغال موجود را به طور خالص در طول ۶۰ سال گذشته از آن خود کرده‌اند.

 

منبع: فارس


این مطلب را به اشتراک بگذارید