کاهش چشمگیر در زیان هر سهم «وتجارت»

کاهش چشمگیر در زیان هر سهم «وتجارت»

بانک تجارت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۷، به ازای هر سهم خود ۲۳ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۹۸ درصدی زیان را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک تجارت با سرمایه ۲۲۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بانک تجارت در دوره یاد شده، مبلغ پنج هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۸۵۷ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۲۳ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۹۸ درصد کاهش زیان داشته است.

بانک تجارت افزایش ۲۳ درصدی جمع درآمدهای مشاع و نیز افزایش ۱۳۵ درصدی جمع درآمدهای غیر مشاع را از دلایل اصلی کاهش ۹۲ درصدی زیان خالص در این دوره ذکر کرده است.

همچنین یادآوری می‌شود «وتجارت» در این دوره افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدی را به ثبت رسانده است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۱۰۹ هزار و ۱۳۵ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«وتجارت» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۰ هزار و ۸۵۸ میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۳۳۲ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

منبع: سنا

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند