برچسب: بافت‌های فرسوده
46 مطلب

طرح احیا بافت‌های فرسوده چابک‌تر شود

تسهیلات 6 درصدی دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده

تغییرات قیمت مسکن در سال 97

وضعیت بافت‌های فرسوده در کشور

5 درصد شهر تهران را بافت‌های فرسوده تشکیل می‌‌دهد

بافت‌های فرسوده حیات شهری را کاهش داده است

چگونه بافت‌های فرسوده نو می‌شود

وام جدید ۸۰ میلیون تومانی مسکن با سود کم

کاهش سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده