گزارش مالی شهرداری بعد از ۱۲ سال

آقای گودرزی معاون مالی شهرداری تهران در جلسه‌ای که به گزارش عملکرد مالی شهرداری مربوط بود بیان کرد: ۶۰ درصد بودجه شهرداری برای عمران شهر هزینه می‌شود.

وی همچنین افزود اگر شهرداری بدهی‌هایش را از دارایی‌هایش کسر کند، همچنان ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید