برچسب:

آلودگی نفتی

8 مطلب

احتمال نشت سوخت از مخازن نفتکش سانچی

گزینه چینی‌ها؛ بیرون کشیدن نفتکش سانچی

گسترش آلودگی نفتی نفتکش سانچی در دریای چین

ده هزار بشکه نفت به خلیج فارس نشت کرد