برچسب: تکنولوژی
7 مطلب

کدام شهرها بزرگ‌ترین رقبای سیلیکون‌ولی هستند؟

رشد ۴ برابری مصرف اینترنت داخلی

دسترسی به اینترنت چه تاثیری بر توسعه کشورها دارد؟

دولت نباید مجری ایجاد شهر هوشمند باشد