برچسب:

اشتغال فراگیر

11 مطلب

متقاضیان وام اشتغال ثبت نام کنند

پنج طرح راکد کشاورزی در پارس‌آباد احیا می‌شود

بهره‌مندی تمام مشاغل روستایی از بیمه بازنشستگی

توسعه نهادهای کارآفرینی در دستور کار وزارت کار

منابع اشتغال فراگیر به زودی دست وزارت کار می‌رسد

اشتغال فراگیر طرحی برای حل مشکل فقر و بیکاری