برچسب:

اعتصاب کارگران

3 مطلب

مهاجرت کارکنان نفت ایران به عراق /کارکنان صنعت نفت چقدر حقوق می‌گیرند؟

تاثیر اعتصابات کارگران بر سهام پتروشیمی

وضعیت اضطراری برای اقتصادمان خوب است