برچسب:

بابک زنجانی

43 مطلب

تامین مالی اقتصاد تحریمی ایران با قایق موتوری

رانت‌خواری جرم‌انگاری شد

چهار سال خون جگر خوردم

بدهی «بابک زنجانی» به بانک سرمایه با هماهنگی وزارت نفت تسویه شد