خبر مهم : شروع افزایش ۲۰ درصدی یارانه از امروز
برچسب:

بازار ثانویه ارزی

10 مطلب

18.5 میلیارد دلار ارز تامین شد / افزایش صادرات نفتی

آخرین قیمت دلار نیمایی

گزارش جدید ارزی بانک مرکزی از بازار ثانویه

پیشنهاد پرداخت یارانه ارزی به مردم

تقاضای زیاد دلار توهم ایجاد کرد

سیاست ارزی دولت در آستانه تغییری بزرگ