برچسب: بازار ثانویه ارزی
7 مطلب

گزارش جدید ارزی بانک مرکزی از بازار ثانویه

پیشنهاد پرداخت یارانه ارزی به مردم

تقاضای زیاد دلار توهم ایجاد کرد

سیاست ارزی دولت در آستانه تغییری بزرگ