برچسب:

بانک صادرات ایران

39 مطلب

ارزش واقعی هر سهم «وسپهر» چقدر است؟

بانک صادرات ایران سال ٩٨ قطعا سودآور است