برچسب:

بیمه تامین اجتماعی

21 مطلب

ارسال پیامک ویزیت به بیمه شدگان تامین اجتماعی

واریز بیش از یک میلیون به حساب بازنشستگان

درمان رایگان در مراکز درمانی دولتی از روز پنجشنبه

قراردادهای سفید امضای نگهبانان بانک‌ها / « نه بیمه داریم، نه عیدی، نه مرخصی باحقوق»

نحوه دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

از تسهیلات بیمه بیکاری چه زمان و چگونه استفاده کنیم؟

روش‌های استعلام غیرحضوری دفترچه‌های بیمه

اعتبار به دفترچه های بیمه برمی‌گردد

صاحب ملک 17 میلیاردی، در صف دریافت بیمه کارگر ساختمانی!

کارگران ساختمانی هم بیمه می‌شوند

  1. 1
  2. 2