برچسب: بیمه تامین اجتماعی
9 مطلب

صاحب ملک ۱۷ میلیاردی، در صف دریافت بیمه کارگر ساختمانی!

کارگران ساختمانی هم بیمه می‌شوند

اگر سابقه کار دارید حتما بخوانید: استعلام سوابق بیمه با کد ملی

دریافت دفترچه بیمه تامین اجتماعی، بدون ترافیک!

تمهیدات دولت برای جذابیت اسناد خزانه در پرداخت بدهی به پیمانکاران