برچسب:

تردد جاده

4 مطلب

اجرای محدودیت‌ در سفرها در صورت تصویب در ستاد کرونا

جزئیات ممنوعیت‌ و محدودیت‌های ترافیکی