برچسب:

تسهیلات ازدواج

14 مطلب

پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی در سال ۹۸ / یارانه جایگزین ضامن می‌شود

وقتی قرار نیست ازدواج آسان شود

پرداخت یک میلیون و ۵۰ هزار فقره وام ازدواج

میزان پرداخت تسهیلات ازدواج در تفریغ بودجه ۹۵

بی توجهی دولت به تسهیل ازدواج جوانان