برچسب: تولید زعفران
5 مطلب

سقوط قیمت زعفران در بازار

کاهش ۲۰ درصدی قیمت زعفران همزمان با آغاز برداشت

تولید زعفران ۱۰ درصد افزایش یافت

افت ۲ میلیون تومانی قیمت زعفران در بازار