برچسب:

جهانگیری

72 مطلب

مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد

پرونده موسسات غیرمجاز باید بسته شود

رشد اقتصادی سال گذشته غیر از بخش نفت، در صنعت و کشاورزی هم قابل توجه است

تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار صنعت نفت برای اجرا در سال 96 ابلاغ شد

پلی‌اکریل اصفهان تعطیل نشده است

پرونده حقوق‌های نجومی به قوه قضاییه ارسال می شود

سهم اصلي اشتغال كشور در بخش گردشگری است

جهانگیری: بانک‌ها از مظلوم‌ترین بخش‌ها هستند