برچسب:

خودروهای فرسوده

11 مطلب

مرگ سالانه ۴۰ هزار نفر به دلیل تنفس هوای آلوده

مراکز اسقاط خودروهای فرسوده ساقط شد

اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شد

آخرین اقدامات دولت برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای

اهتمام دولت برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام

عزم دولت دوازدهم برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی

سهم بالای خودروهای سنگین در آلودگی هوا