برچسب:

خوراک پتروشیمی

6 مطلب

دوئل مجلس و دولت بر سر نرخ خوراک پتروشیمی ها

معامله پتروشیمی‌ها با مردم/ یارانه گاز در راه است؟

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شد؟

احتمال تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها/ یارانه جدید در راه است؟