برچسب: دامداران
15 مطلب

خودداری دامداران از فروش دام

رشد ۷ تا ۸ درصدی تولید سالانه شیر خام

تنظیم بازار داخلی دلیل اصلی ممنوعیت صادرات شیرخشک

واردات علوفه با ارز ۴۲۰۰ تومانی

قیمت دام زنده تابع عرضه و تقاضاست

دامداران در انتظار تعیین قیمت تضمینی شیر خام

پرداخت باقیمانده مطالبات دامداران تا ۲۰ خرداد

تثبیت قیمت شیر خام با نرخ ۱۳۰۰ تومان

بی‌اعتنایی صنایع لبنی به جریمه‌های تعزیرات