موضوعات داغ:
برچسب: دریاچه ارومیه
73 مطلب

امکان حیات دوباره آرتمیا با بهبود نسبی وضع دریاچه ارومیه وجود دارد

عمق دریاچه ارومیه افزایش یافت

پیش‌روی کُند طرح‌های احیای دریاچه ارومیه

آب دریاچه ارومیه پشت سدهاست

دریاچه ارومیه عمیق شد

حجم بارش‌های کشور به 164 میلیمتر رسید

مساحت دریاچه ارومیه 4.3 برابر شد