برچسب:

ریال قطر

3 مطلب

گزارشات بانک مرکزی قطر درباره دستکاری ریال

بانک‌های انگلیسی عرضه ریال قطر را متوقف کردند