برچسب:

زیان انباشته بانک‌ها

17 مطلب

موارد مشکوک مالی در کارنامه یک بانک دولتی / بانکی که 4 برابر سرمایه خود، زیان انباشته دارد

  1. 1
  2. 2