برچسب:

زیمنس

6 مطلب

احتمال خروج زیمنس از ایران

از حضور زیمنس در ایران مطمئن شدیم

بی‌تفاوتی شرکت‌های اروپایی به تهدیدهای ترامپ