برچسب:

سازمان جهاد کشاورزی

24 مطلب

گزارش رسمی هزاران تن ذرت آلوده

تامین گندم مورد نیاز کشور تا پایان سال

خشکسالی ۱۲ هزار میلیارد تومان به کشاورزی خوزستان خسارت زد

قیمت گوجه‌ ارزان می‌شود

حداکثر قیمت گوشت قرمز ۸۰ هزار تومان است

شالیکاران مصرف آب کشاورزی را مدیریت کنند