برچسب: سد
36 مطلب

۱۸ استان درگیر خشکسالی هستند

آخرین وضعیت منابع آبی استان تهران

دریاچه سدها خطرناک‌تر از دریای مواج

۶۹ سد بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

۸۴ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند

حجم آب سدهای کشور کاسته شد

توقف ساخت ۲۰ سد در کشور

ذخیره آبی سدها ۵۰ درصد کاهش داشته است

ساخت تصفیه‌خانه و سد در ۴۲ کشور

کاهش ۳۱ درصدی حجم آب ورودی به سه سد

کاهش ۱۲ درصدی آب مخازن سدهای آذربایجان غربی