برچسب: شورای صنفی نمایش
10 مطلب

اکران عصبانی نیستم رسمی شد

فیلم‌های کمدی در ایام محرم و عزاداری اکران نشوند

آخرین مصوبات اکران و بلیت نیم‌بهای سینماها