برچسب:

صندوق بین‌المللی پول

253 مطلب

بروز نشانه‌های اولیه بهبود در اقتصاد جهانی / تاثیر وضعیت دسترسی به واکسن در بهبود اقتصادی کشورها

وام ایران را بدون فشار آمریکا تصویب کنید

چین، برنده اقتصادی دوران کرونا

صندوق نباید وزنی برای محاسبات سیاسی قائل شود

کارنامه جذب سرمایه خارجی در سال ۹۸ اعلام شد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 17